Erasmus + Project “ReTrans – Working with Interpreters in Refugee Transit Zones”, https://www.retrans-interpreting.com/

Со особено задоволство објавуваме дека веб-страницата на проектот Еразмус + Ретранс е веќе креирана. Таму можете да ги најдете сите актуелни информации за проектот, а на крајот од проектот ќе бидат објавени и сите едукативни материјали: https://www.retrans-interpreting.com/.