ReTrans Project
Working with Interpreters in Refugee Transit Zones: Capacity building and awareness raising for higher education context
Проект РеТранс „Интеракција со толкувачи во транзитни зони за бегалци: градење на капацитети и подигнување на свеста во контекст на високото образование“

Велосипедската тура „Велосипед со бегалци“ одржана на Светскиот ден на бегалците во Скопје
Датум: 20 јуни 2022 година

Повеќе информации: Re Trans – 20.6.2022 – UNHCR Skopje- Bicycling tour on World Refugee Day