You are currently viewing Втор циклус студии (ЕКТС) – заверка на летен семестар и пријавување испити за летниот испитен рок

Втор циклус студии (ЕКТС) – заверка на летен семестар и пријавување испити за летниот испитен рок

I. ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК

Заверката на летниот семестар и пријавувањето на испитите за летниот испитен рок за студентите на втор циклус на студии ќе се врши во периодот од 31.5.2021 до 4.6.2021 г., со следниве документи:
– Индекс;
– Образец за заверување семестар со уплатница од 50,00 денари за административна такса;
– Уплата на рата од /////// денари на сметката на Филолошкиот факултет.
– Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за секој испит поединечно;.

II. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК

ИСПИТНА СЕСИЈА од 1.6.2021 до 27.6.2021 г.

Пред да ги достави обрасците за пријавување на испитите студентот е должен истите да ги пријави iknow.ukim.mk.