„Денови на македонската литература“ на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“

Катедрата за македонска книжевност и култура ги известува студентите и професорите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ дека во периодот од 19 до 26 мај 2022 година ќе се одржи традиционалната литературна манифестација „Денови на македонската литература“.

Програмата е во прилог.

Прилог: програма