You are currently viewing Конкурс за доделување 9 стипендии од Фондацијата „Константин Стојанов“ при УКИМ

Конкурс за доделување 9 стипендии од Фондацијата „Константин Стојанов“ при УКИМ

Конкурс за доделување 9 стипендии од Фондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје доделува стипендии за студенти на прв циклус студии на студиските програми по француски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје при УКИМ.

Се доделуваат стипендии:

  • пет стипендии за идни студенти – првa група.
  • четири стипендии за активни студенти – втора група.

Детални информации на линкот: Конкурс за доделување 9 стипендии од Фондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје