You are currently viewing Конкурс за наградата „Блаже Конески“, есеј на тема (една тема, по избор) – продолжување на рокот за пријавување

Конкурс за наградата „Блаже Конески“, есеј на тема (една тема, по избор) – продолжување на рокот за пријавување

Рокот за пријавување на конкурсот се продолжува до 15 октомври 2021 г.

Резултатите од Конкурсот ќе бидат објавени најдоцна до 15 ноември 2021 година, на огласната табла и на веб-страницата на Факултетот, а наградите ќе бидат врачени при одбележувањето на патрониот празник на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА