Можност за стипендии! Одберете да ги изучувате францускиот јазик и книжевност!

Студирајте на Катедрата за романски јазици и книжевности,  на студиската група Француски јазик и книжевност (почетно или продолжително ниво)!
Се информираат сегашните и идни студенти по француски јазик и книжевност дека почнувајќи од 2021 година постои можност за конкурирање за стипендии од Фондацијата Константин Стојанов при УКИМ. Повеќе информации  на страницата на Ректоратот на УКИМ: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=123&glavno=32
ВАЖНО! Стипендијата ќе се објавува секоја  година.