Ерамус + ReTrans Project:
Working with Interpreters in Refugee Transit Zones: Capacity building and awareness raising for higher education context
Проект РеТранс „Интеракција со толкувачи во транзитни зони за бегалци: градење на капацитети и подигнување на свеста во контекст на високото образование“

Мултипликативен настан – Универзитет во Виена, Австрија

Мултипликативниот настан, дискусија на тркалезна маса: „Потребите за комуникација и толкување на бегалците во ситуации на пристигнување и првичен прием“, се одржа во вторник, 10 јануари 2023 година, од 13:15 до 14:45 часот. Настанот беше одржан во организација на Центарот за преведувачки студии при Универзитетот во Виена.

Прилог: ReTrans_Multiplier Event_Dolmetschbedarf_Ankündigung