You are currently viewing Онлајн курс за обука на наставници по италијански јазик

Онлајн курс за обука на наставници по италијански јазик

Катедрата за италијански јазик и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, во соработка со Амбасадата на Италија во Скопје и Центарот за италијански јазик и култура ЕДУЛИНГВА од Италија, организираат онлајн курс за обука на наставници по италијански јазик на тема: Le abilità di produzione: Insegnare a parlare e a scrivere in italiano, кој ќе се одржи на 28 февруари и на 1 март 2022 на платформата Зум.