You are currently viewing Потпишување нов меморандум за соработка со Амбасадата на Србија

Потпишување нов меморандум за соработка со Амбасадата на Србија

Потпишување нов меморандум за соработка со Амбасадата на Србија

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Амбасадата на Република Србија во Република Северна Македонија потпишаа нов меморандум за соработка и заемно помагање при промовирањето на српскиот јазик и култура, како и презентирање на македонскиот јазик и култура, со цел за понатамошен развој на пријателството меѓу Република Северна Македонија и Република Србија. Благодарност до Н.Е. Невена Јовановиќ, амбасадор на Република Србија.

Галерија од потпишувањето на новиот меморандум за соработка