Предавање на проф. д-р Ингрид Луис од Институтот за технологија во Дандалк, Р. Ирска

На 12.04 (понеделник) со почеток во 12 часот ќе се одржи предавање на проф. д-р Ингрид Луис од Институтот за технологија во Дандалк, Р. Ирска, со наслов From Holocaust History to Cinematic Memory: A Case Study on France. Заинтересираните студенти можат да се пријават на следнава имејл адреса: irinatalevska@flf.ukim.edu.mk
Предавањето ќе биде на англиски јазик и ќе се одвива на платформата Zoom.