You are currently viewing Пријавување испити за сесијата јануари-февруари 2022

Пријавување испити за сесијата јануари-февруари 2022

Соопштение, информации, пријавување и полагање испити за сесијата јануари-февруари 2022 на линкот:

Испитни сесии – Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје (ukim.mk)