You are currently viewing СВЕЧЕН ЧАС по повод 75 години од основањето на Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици

СВЕЧЕН ЧАС по повод 75 години од основањето на Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици

Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици

Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици

има чест да ги покани
сите свои дипломирани и сегашни студенти на

СВЕЧЕН ЧАС

по повод 75 години од основањето

– СРЕДБА НА ГЕНЕРАЦИИ –

14.10.2021 г. (четврток) во 11:00 ч.
Аула на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“

ПРОГРАМА

11:00–11:20   Пригодни обраќања

  • проф. д-р Искра Пановска-Димковa, раководител на Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици
  • проф. д-р Анета Дучевска, декан на Филолошкиот факултет
    „Блаже Конески“
  • проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ –
    Скопје
  • проф. д-р Елена Јованова-Грујовска, директор на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“

11:20–11:30   проф. д-р Димитар Пандев: Нашите први професори

11:30–11:40  Дипломираните и сегашните студенти за Катедрата:

  • Камелија Левенска, поранешна студентка
  • Магдалена Ристеска, сегашна студентка

11:40–11:45   проф. д-р Катерина Велјановска: Претставување на брошурата „Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици: 1946 – 2021“

11:45–13:00   Коктел и дружење

Прилог: покана за Свечениот час