You are currently viewing Славистички студии бр. 20

Славистички студии бр. 20

Почитувани,
Со задоволство ве известуваме дека излезе од печат новото издание на списанието „Славистички студии“ број 20, посветено на проф. д-р Димитрија Ристески по повод 70-годишнината од неговото раѓање. Изданието покрај биографијата и библиографијата на проф. д-р Димитрија Ристески, содржи 34 трудови од областа на лингвистиката, литературата, преводот и културата.