You are currently viewing Славистички студии бр. 21

Славистички студии бр. 21

Почитувани,
Со задоволство ве известуваме дека излезе од печат новото издание на списанието „Славистички студии“ број 21, посветено на л-р Таисија Попспирова по повод 80-годишнината од нејзиното раѓање. Изданието покрај биографијата и библиографијата на л-р Таисија Попспирова, содржи 30 трудови од областа на лингвистиката, литературата, преводот и културата, меѓу кои и повеќе трудови на млади слависти. За првпат сите трудови во овој број беа подложени на двојна рецензија.