Катедрата за македонска книжевност и култура и

Катедрата за македонски јазик

 

имаат чест да Ве поканат на настанот

 

ЧЕСТВУВАЊЕ НА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ

(по повод 130 години од смртта)

 23 март 2023 год. во 12 часот, Сала за состаноци

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, УКИМ

 

 

Програма за настанот „Чествување на Прличев (по повод 130 години од смртта)“

23 март 2023 година, 12 часот, Сала за состаноци

 

Поздравна реч:

проф. д-р Анета Дучевска,

 декан на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“

проф. д-р Кристина Николовска,

раководител на Катедрата за македонска книжевност и култура

проф. д-р Искра Пановска-Димкова,

раководител на Катедрата за македонски јазик

Беседи за Прличев:

проф. д-р Димитар Пандев

проф. д-р Кристина Николовска

проф. д-р Марјан Марковиќ

проф. д-р Искра Тасевска Хаџи-Бошкова