Конкурс за стипендии на Фондацијата Леорон

Фондација ЛЕОРОН доделува СТИПЕНДИИ ЗА ПОДРШКА НА СТУДЕНТИ ОД СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ СЕМЕЈСТВА И РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ запишани на државните факултети во Република Северна Македонија за академската 2021/2022 година и го објавува…

Continue Reading Конкурс за стипендии на Фондацијата Леорон

Повик за апстракти за Седмата студентска конференција „Како си ми?“

Повикот за апстракти за Седмата студентска конференција „Како си ми?“ е продолжен до 6 јули 2021 г. (линк)The call for abstracts for the 7th Student Philology Conference is open until…

Continue Reading Повик за апстракти за Седмата студентска конференција „Како си ми?“

Филолошки читања: јазикот и стилот на Блаже Конески – 7.6.2021 г. (понеделник), 10:00 ч., платформа Зум

Филолошки читања: јазикот и стилот на Блаже Конески - 7.6.2021 г. (понеделник), 10:00 часот, платформа ЗумПрограма

Continue Reading Филолошки читања: јазикот и стилот на Блаже Конески – 7.6.2021 г. (понеделник), 10:00 ч., платформа Зум

Студентска преведувачка работилница

Во рамките на програмата за одбележувањата на 100-годишнината од раѓањето на нашиот патрон, во месеците април-мај на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ беше организирана студентска преведувачка работилница. (повеќе...) 

Continue Reading Студентска преведувачка работилница

КОНКУРСИ за запишување студенти на прв, втор и трет циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во уч. 2021/2022 г.

Прв циклус студии КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 г. Втор циклус студии -…

Continue Reading КОНКУРСИ за запишување студенти на прв, втор и трет циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во уч. 2021/2022 г.

Одбележување на Денот на Св. Кирил и Методиј, патрониот празник на нашиот Универзитет

Одбележување на Денот на Св. Кирил и Методиј, патрониот празник на нашиот Универзитет

Continue Reading Одбележување на Денот на Св. Кирил и Методиј, патрониот празник на нашиот Универзитет

Психосоцијална поддршка на Филолошки: градиме нови, безбедни, психосоцијални простори

Психосоцијална поддршка на Филолошки: градиме нови, безбедни, психосоцијални простори

Continue Reading Психосоцијална поддршка на Филолошки: градиме нови, безбедни, психосоцијални простори

Испит по македонски јазик за странски студенти – ТЕМАК (23.6.2021 г. во 10:00 ч.) | ЦЕТИС МАК | CETIS MAK

Испитот по македонски јазик за странски студенти што планираат да се запишат на студии на УКИМ, а не ги слушале двата курса по македонски јазик во огранизација на ЦЕТИС МАК…

Continue Reading Испит по македонски јазик за странски студенти – ТЕМАК (23.6.2021 г. во 10:00 ч.) | ЦЕТИС МАК | CETIS MAK

Трет циклус студии (ЕКТС) – заверка на летен семестар и пријавување испити за летниот испитен рок

I. ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК Заверката на летниот семестар и пријавувањето на испитите за летниот испитен рок за студентите на трет циклус…

Continue Reading Трет циклус студии (ЕКТС) – заверка на летен семестар и пријавување испити за летниот испитен рок

Втор циклус студии (ЕКТС) – заверка на летен семестар и пријавување испити за летниот испитен рок

I. ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК Заверката на летниот семестар и пријавувањето на испитите за летниот испитен рок за студентите на втор циклус…

Continue Reading Втор циклус студии (ЕКТС) – заверка на летен семестар и пријавување испити за летниот испитен рок