Славистички студии бр. 21

Славистички студии бр. 21 Почитувани, Со задоволство ве известуваме дека излезе од печат новото издание на списанието „Славистички студии“ број 21, посветено на л-р Таисија Попспирова по повод 80-годишнината од нејзиното раѓање. Изданието покрај биографијата и библиографијата на л-р Таисија Попспирова, содржи 30 трудови од областа на лингвистиката, литературата, преводот и културата, меѓу кои и […]

Втор циклус студии (ЕКТС) – заверка на зимски семестар и пријавување испити за зимскиот испитен рок

I. ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК Заверката на зимскиот семестар и пријавувањето на испитите за зимскиот испитен рок за студентите на втор циклус на студии ќе се врши во периодот од 10.1.2022 до 14.1.2022 г., со следниве документи:– Индекс;– Образец за заверување семестар;– Пријава за испит.– Уплата на рата […]

Трет циклус студии (ЕКТС) – заверка на зимски семестар и пријавување испити за зимскиот испитен рок

I. ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК Заверката на зимскиот семестар и пријавувањето на испитите за зимскиот испитен рок за студентите на трет циклус на студии ќе се врши во периодот од 10.1.2022 до 14.1.2022 г., со следниве документи:– Индекс;– Образец за заверување семестар;– Пријава за испит;– Уплата на рата […]

Научноистражувачки проект финансиран од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (2021 г.)

Научноистражувачки проект финансиран од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (2021 г.)„Термини и терминолошки изрази од доменот на ковид-пандемијата во македонскиот, во францускиот и во италијанскиот јазик – ТЕРМАКФРИТ“

Извештај на Комисијата за доделување на наградата „Блаже Конески“ за 2021 г.

Извештај на Комисијата за доделување на наградата „Блаже Конески“, есеј на тема (една тема, по избор) за 2021 г. Се молат кандидатите пријавени под наведените шифри ИТНО ДА СЕ ПРИЈАВАТ ДЕНЕС, 10.12.2021 ПЕТОК, ДО 12:30 ч. во Деканатот на Факултетот и како доказ да го приложат четвртиот примерок од есејот.