НАСТАВЕН КАДАР

Димитар Пандев

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:d.pandev@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет:02 32 40 429
Термини за консултации:петок: 09.30-11.00

 

Настава на додипломски студии:Oпшта лингвистика

Преглед на лингвистикатa

Современа лингвистика

Oпшта реторика

Настава на постдипломски студии:Современи лингвистички теории
Настава на докторски студии:Когнитивна лингвистика

Преземете ја биографијата