НАСТАВЕН КАДАР

Марија Паунова

ДОЦЕНТ
e-mail:maripaunova@gmail.com
Телефонски бр. кабинет:02 3 240 488
Термини за консултации:среда од 10 до 11

 

Настава на додипломски студии:Современ македонски јазик  1, 2, 5, 6

Култура на говор

Вештини на правилно пишување

Старословенски јазик 1, 2

Преземете ја биографијата