НАСТАВЕН КАДАР

Искра Тасевска Хаџи-Бошкова

ДОЦЕНТ
e-mail:iskratasevska@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет:+389 2 3240 475
Термини за консултации: 

 

Настава на додипломски студии:Книжевна генологија – македонски 19 век 1 и 2

Нова македонска книжевност 1 и 2

Преземете ја биографијата