НАСТАВЕН КАДАР

Нина Анастасова-Шкрињариќ

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:skrini_n@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет:32 40 416
Консултации 

 

Настава на додипломски студии:Народна македонска поезија

Народна македонска проза

Народна книжевност 1 и 2

Митопоетика

Словенска митологија

Психоаналитички концепти во фолклорот

Македонска култура и цивилизација

Настава на постдипломски студии:Македонска книжевност (Народна книжевност)

Митологеми и ритуалеми во македонскиот фолклор

Техники на научно-истражувачка работа

Настава на докторски студии:Народна книжевност

Антропологија на обредот

Преземете ја биографијата