НАСТАВЕН КАДАР

Мирлинда Крифца-Беќири

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail:mirlindakrifca@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет:32 40 426
Термини за консултации: 

 

Настава на додипломски студии:Албанска книжевност 5

Албан­ска книжевност 6

Академско пишување 1

Академско пишување 2

Преземете ја биографијата