НАСТАВЕН КАДАР

Нехас Сопај

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail: 
Телефонски бр. кабинет:32 40 441
Термини за консултации: 

 

Настава на додипломски студии:Книжевност за деца 1 и 2

Албанска книжевност 7 и 8

Преведување од македонски на албански јазик 1, 2 и 3

Преземете ја биографијата