Ерамус+ ReTrans Project:
Working with Interpreters in Refugee Transit Zones: Capacity building and awareness raising for higher education context
Проект РеТранс „Интеракција со толкувачи во транзитни зони за бегалци: градење на капацитети и подигнување на свеста во контекст на високото образование“

 

ReTrans – Координативен состанок за тековните активности од втората фаза на проектот и на Одборот за обезбедување квалитет – 12.2.2023

Работата на проектот Еразмус+ РеТранс продолжува, интерен состанок на проектните партнери се одржа на 12 јануари 2023 година. Проектните партнери го разгледаа напредокот на проектните активности на WP2 – Втората фаза на проектот (во надлежност на тимот од УКИМ – Скопје): продукција на подкасти и водкасти врз основа на спроведените интервјуа со инволвираните учесници во интеракцијата со толкувачи во транзитни зони (толкувачи, претставници од владиниот и од невладиниот сектор, бегалци, мигранти).

Кратко промотивно видео со колаж од интервјуата спроведени од страна на партнерите во проектот: УКИМ – Скопје, Универзитетот во Виена, Јонскиот универзитет – Крф, Грција и Универзитетот во Марибор:

https://youtube.com/watch?v=DgrKyNmDyw4&feature=share