НАСТАВЕН КАДАР

Зеќирја Незири

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
e-mail: 
Телефонски бр. кабинет:32 40 426
Термини за консултации: 

 

Настава на додипломски студии:Албанска усна лирика

Албанска усна епика

Албанска книжевност 1

Албанска книжевност 2

Преземете ја биографијата