You are currently viewing Известување за Студентски прашања

Известување за Студентски прашања

Почитувани студенти,

Ве  известуваме  дека поради активностите со запишувањето на нови студенти, Одделението за студентски прашања нема да работи на 10 и 11 септември 2020 година.
Ве молиме, доколку имате некои итни потреби тоа да го направите на 9 септември или од 14 септември 2020 година.