Избор на предмети во зимски семестар за уч. 2022/2023 г.

СООПШТЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИ ВО ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА треба во електронскиот iKnow-систем (iknow.ukim.mk) да ги изберат предметите за зимскиот семестар во академската 2022/2023 година во периодот од 4.10. – 12.10.2022 За начинот и постапката за најавување во iKnow-системот и избор на предмети користете го Упатството објавено на веб страницата […]

Прв академски час – 3 октомври (понеделник) во 11 часот

Почитувани студенти бруцоши, Со особена чест и задоволство ве покануваме на вашиот прв академски час, со кој свечено ќе го одбележиме почетокот на вашите студии. Првиот академски час ќе се одржи на 3 октомври (понеделник) со почеток во 11 часот во Аулата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје. По заедничката средба, секоја група ќе […]

Втор циклус студии по конференциско толкување

Втор циклус студии по конференциско толкувањеФилолошки факултет „Блаже Конески“ во Скопје Сакаш ли да бидеш дел од новата генерација европски граѓани?Сакаш ли да бидеш дел од процесот на пристапување кон ЕУ?Сакаш ли кариера која ќе ти овозможи да работиш ширум светот? Биди конференциски толкувач.Запиши се на вториот циклус студии по конференциско толкување.https://flf.ukim.mk/studii/vtor-ciklus/https://flf.ukim.mk/wp-content/uploads/2020/05/Konferencisko-tolkuvanje_Vtor-ciklus_akreditirani-vo-2018-godina_FLF-WEB_v2.pdf За дополнителни информации, […]

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за уч. 2022/2023 г.

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година Пријава на интерниот оглас Одлука за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право […]

Стипендии од ЛУКОИЛ Македонија за Руски јазик и книжевност

Студирајте РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ и добијте СТИПЕНДИЈА! Петте најдобро рангирани кандидати што ќе се запишат на студиската програма Руски јазик и книжевност добиваат стипендија од ЛУКОИЛ Македонија!Со стипендијата се покриваат трошоците за школарина за учебната 2022/23 година со можност за продолжување на поддршката во наредните учебни години. Повеќе информации: slavistika@flf.ukim.edu.mk и rusistika.mk (Facebook)

CEEPUS стипендии за студенти и за наставници на Катедрата за романски јазици и книжевности

За студентите и наставниците на Катедрата за романски јазици и книжевности: Драги студенти и колеги, Задоволство ни е да ве известиме дека од академската 2022/23 нашиот факултет, преку Катедрата за романски јазици и книжевности, стана дел од Мрежата на хиспанисти во Централна Европа (Red de Hispanistas de Europa Central), којашто е дел од Средноевропска програма […]

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во акад. 2022/2023 г.

Трет циклус студии – докторски студии: КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во уч. 2022/2023 г.

Втор циклус студии – постдипломски студии: КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година