Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии…

Continue ReadingИнтерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

Конкурс за доделување 9 стипендии од Фондацијата „Константин Стојанов“ при УКИМ

Конкурс за доделување 9 стипендии од Фондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во СкопјеФондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје доделува стипендии за…

Continue ReadingКонкурс за доделување 9 стипендии од Фондацијата „Константин Стојанов“ при УКИМ

Испит по македонски јазик за странски студенти – ТЕМАК (25.9.2021 г. во 10:00 ч.) | ЦЕТИС МАК | CETIS MAK

Испитот по македонски јазик за странски студенти што планираат да се запишат на студии на УКИМ, а не ги слушале двата курса по македонски јазик во огранизација на ЦЕТИС МАК…

Continue ReadingИспит по македонски јазик за странски студенти – ТЕМАК (25.9.2021 г. во 10:00 ч.) | ЦЕТИС МАК | CETIS MAK

Конкурс за наградата „Блаже Конески“, есеј на тема (една тема, по избор) – продолжување на рокот за пријавување

Конкурс за наградата „Блаже Конески“, есеј на тема (една тема, по избор) Рокот за пријавување на конкурсот се продолжува до 15 октомври 2021 г.Резултатите од Конкурсот ќе бидат објавени најдоцна…

Continue ReadingКонкурс за наградата „Блаже Конески“, есеј на тема (една тема, по избор) – продолжување на рокот за пријавување

Трет циклус студии – запишување зимски семестар во акад. 2021/2022 г.

ЗАПИШУВАЊЕ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР во акад. 2021/2022 г.Запишувањето на семестарот за студентите запишани на трет циклус студии ќе се реализира во периодот од 20.9.2021 до 23.9.2021 г., со следниве документи:- Индекс,-…

Continue ReadingТрет циклус студии – запишување зимски семестар во акад. 2021/2022 г.

Втор циклус студии (ЕКТС) – запишување зимски семестар во акад. 2021/2022

I. ЗАПИШУВАЊЕ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР во акад. 2021/2022 г.Запишувањето на семестарот за студентите запишани на втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 20.9.2021 до 23.9.2021 г., со следниве документи:-…

Continue ReadingВтор циклус студии (ЕКТС) – запишување зимски семестар во акад. 2021/2022

Подготвителна настава по македонски јазик за странски студенти (почетен курс)

Се информираат кандидатите заинтересирани за подготвителна настава по македонски јазик за странски студенти (почетен курс) дека наставата што ја организира Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот…

Continue ReadingПодготвителна настава по македонски јазик за странски студенти (почетен курс)

Можност за стипендии! Одберете да ги изучувате францускиот јазик и книжевност!

Студирајте на Катедрата за романски јазици и книжевности,  на студиската група Француски јазик и книжевност (почетно или продолжително ниво)!Се информираат сегашните и идни студенти по француски јазик и книжевност дека почнувајќи од…

Continue ReadingМожност за стипендии! Одберете да ги изучувате францускиот јазик и книжевност!

Испит по македонски јазик за странски студенти – ТЕМАК (13.9.2021 г. во 10:00 ч.) | ЦЕТИС МАК | CETIS MAK

Испитот по македонски јазик за странски студенти што планираат да се запишат на студии на УКИМ, а не ги слушале двата курса по македонски јазик во огранизација на ЦЕТИС МАК…

Continue ReadingИспит по македонски јазик за странски студенти – ТЕМАК (13.9.2021 г. во 10:00 ч.) | ЦЕТИС МАК | CETIS MAK