You are currently viewing Конкурс за стипендии на Фондацијата Леорон

Конкурс за стипендии на Фондацијата Леорон

Фондација ЛЕОРОН доделува
СТИПЕНДИИ ЗА ПОДРШКА НА СТУДЕНТИ ОД СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ СЕМЕЈСТВА И РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ
запишани на државните факултети во Република Северна Македонија за академската 2021/2022 година и го објавува следниот Конкурс

Сите документи треба да се достават најдоцна до 30.06.2021 на следната мејл адреса: foundation@leoron.com

Линкови:

Конкурс на Фондацијата Леорон

Формулар за апликација – МК

Постер

Fondacioni LEORON akordon
BURSA PËR MBËSHTETJE TË STUDENTËVE NGA FAMILJET E RREZIKUARA PËR NGA ANA SOCIALE DHE KATEGORITË E LËNDUESHME
të regjistruar ne fakultete shtetërore te Republikës së Maqedonisë të Veriut per vitin akademik 2021/2022 dhe shpall konkursin vijues Konkurs

Të gjithë dokumentet të dorzohen jo më vonë se 30.06.2021 në e-mail adresën foundation@leoron.com

Lidhje:

Konkurs

Formulari për aplikim

Poster