You are currently viewing Резултати од истражувањето „Наставата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во услови на пандемија“

Резултати од истражувањето „Наставата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во услови на пандемија“

Почитувани,

Ве информираме дека првичните резултати од истражувањето на наставата на Филолошкиот факултет во услови на пандемија се објавени на следниот линк:

https://coda.io/@elena-oncevska-ager/nastava-vo-pandemija