You are currently viewing Повик за практиканти

Повик за практиканти

Повик за практиканти

Проектот „МладиХаб – градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување за младите” го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија и Младинската група. Проектот е финансиран од Британската амбасада во Скопје и поддржан од Претседателот на Република Северна Македонија.

Повикот е достапен на следниот линк, а пријавата може да се пополни тука.