You are currently viewing Повик за учество во програмата за менторство (декември 2021 – мај 2022)

Повик за учество во програмата за менторство (декември 2021 – мај 2022)

Повик за учество во програмата за менторство (декември 2021 – мај 2022) на Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Линк за пријавување: