You are currently viewing Славистички студии бр. 19

Славистички студии бр. 19

Почитувани,
Со задоволство ве известуваме дека излезе од печат новото издание на списанието „Славистички студии“ број 19, посветено на проф. д-р Максим Каранфиловски по повод 70-годишнината од раѓањето. Изданието има 554 страници, 29 текстови од областа на лингвистиката, литературата, преводот и културата, како и девет прилози. Во овој број на Списанието покрај македонските учесници, со свои прилози има учесници и од странство, како Русија, Полска, Чешка, Словенија, Украина, Азербејџан, Австрија, Австралија, Јапонија и Кореја.