романски јазици и книжевности

Конкурс за доделување 9 стипендии од Фондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје доделува стипендии за студенти на прв циклус студии на студиските програми по француски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје при УКИМ.

Се доделуваат стипендии:

 • пет стипендии за идни студенти – првa група.
 • четири стипендии за активни студенти – втора група.

Детални информации на линкот: Конкурс за доделување 9 стипендии од Фондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Објавено: 22.9.2021

Соопштение за студентите од студиската група француски јазик (наставна насока)

Испитот по предметот Методика на наставата по француски јазик 2 (од шести семестар) се презакажува за 28 јуни 2021 во 10 ч. (ќе се одржи во библиотеката за романски јазици)

Кандидати коишто сакаат да полагаат испит по Методика – практична подготовка за наставата по француски јазик 1 или 2 до 30 мај 2021 треба да се пријават на следната електронска адреса: mtrajkova@gmail.com

Од предметниот наставник

Почитувани колеги,

По повод Меѓународниот ден на франкофонијата, 20 март, Катедрата за романски јазици и книжевности ги организира четвртите Денови на франкофонијата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје.
Во прилог ви ја доставуваме програмата за оваа манифестација што ќе се одржува онлајн во периодот од 15 март до 2 април 2021 г.

Ве покануваме да ги проследите планираните промоции и активности и да ни се придружите во франкофонското дружење.

Со почит,
Катедра за романски јазици и книжевности

Програма: Денови на франкофонија 2021

Шпанска филмска вечер со мозаик од селфи фотографии

Вечерта на 28.02.2021 г. студенти од Групата за шпански јазик и книжевност, од други катедри кои го учат шпанскиот јазик, ЕРАЗМУС студент од Италија и наставници од Катедрата за романски јазици и книжевности синхронизирано од различни локации гледаа шпански филм “Болничарот” од режисерот Карлес Торас (Нетфликс) со Марио Касас во главната улога и, како „доказ”, секој направи селфи за заеднички мозаик. По филмот беше организирана вечерна неформална е-средба за да се споделат впечатоци, подредат и прераскажат филмски сцени, погодат филмски реплики,… со цел поголема социјализација во услови на физичка дистанцираност. Шпанска филмска вечер како спој на корисното и забавното!

Соопштение за сите студенти:
 
Известуваме дека во летниот семестар на учебната 2020/21 година студентите од сите катедри повторно имаат можност како слободно изборен предмет да запишат:

Шпански јазик 2- курс на почетно А2 ниво кој им дава можност да научат:

–  основна граматика (сегашно време,ser/estar, минато свршено и несвршено време, прилози за време и место, директен и индиректен предмет, компаратив и суперлатив,..),

–  вокабулар од секојдневниот живот (активности во слободното време, превозни средства, дата и час, месеци и годишни времиња,…) и

–  интересни социокултуролошки содржини (туристички атракции во Мадрид, Барселона и Валенсија, работно време и сиеста, култура на „тапас” и ноќен живот, танго, салса и фламенко,…) кои заедно ги развиваат основните комуникациски способности на студентите на шпански јазик и ги запознаваат со корисни аспекти на шпанската култура.

Шпански јазик 4 – курс на средно Б1 ниво кој им дава можност на студентите да научат:

–  основна граматика (неопределени заменки, споредбени реченици, дополнителни употреби на минатите времиња на индикативот, сегашно време од конјуктивот, …);

–  вокабулар од секојдневниот живот (физички опис, карактерни црти, професии, здравје, патувања и празници,…) и

–  интересни социокултуролошки содржини (учтивост, семејни односи, еколошка свест, жените во деловниот свет итн.) кои заедно ги развиваат комуникациските способности на студентитена шпански јазик и ги запознаваат со корисни аспекти на шпанската култура.

Шпански јазик 1 и Шпански јазик 4 се наменети за студенти кои сметаат дека вклучување на основни познавања од шпанскиот како глобален јазик и аспекти од шпанската култураво својот сет на вештини може да биде додадена вредност со која се подобруваат перспективите за работа и се олеснува кариерниот развој.

 

Освен овие предмети, студенти од други Катедри може да изберат:

Романска книжевност 2 – Романска стара книжевност 2

Романска книжевност 4 – Романска модерна книжевност 4

По повод одбележувањето на 50 годишнината на Меѓународната организација на Франкофонијата, Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија отвори пригодна виртуелна изложба која може да ја погледнете на следниот линк.  https://www.mfa.gov.mk/mk/page/13/post/2428/virtuelnata-izlozhba-%E2%80%9E50-godini-frankofonija-%E2%80%93-pogled-od-severna-makedonija%E2%80%9C

Покровител на франкофонските активности по повод овој јубилеј е Претседателот на Република Северна Македонија, господинот Стево Пендаровски.

„Од посетата на делегацијата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Министерството за образование и наука на РСМ и Министерството за надворешни работи на РСМ на Претседателот на Република Северна Македонија, господинот Стево Пендаровски, по повод 50 годишнината од основањето на Меѓународната организација на Франкофонијата“ (март 2020 г.)

Информација за студентите по шпански јазик и книжевност – I година (20.11.2020)

Ве известуваме дека проф. д-р Горана Зечевиќ Крнета од Универзитетот во Крагуевац ќе изведува онлајн настава по предметот Граматика на шпанскиот јазик 1-Вовед во шпанската лингвистика почнувајќи од 26 ноември до 24 декември 2020 г. Наставата ќе се одржува во четврток од 9.00 до 12.00 часот.
Проф. д-р Зечевиќ Крнета ќе стапи во контакт со студентите пред првиот час на 26 ноември.

Соопштение за студентите и за наставниот кадар од Катедрата за романски јазци и книжевности (17.11.2020)

Ве известуваме дека библиотеката за романски јазици и книжевности ќе биде отворена секој работен ден од 8.30-11.30 часот. Работите во библиотеката ќе ги извршува Ванкица Кочоска.

Натпревар за наставници по и на француски јазик на платформата Каут (Kahoot)!

Concours de création de Kahoot! ludo-pédagogique!

Mesdames et Messieurs,
Enseignant.e.s de et en français,

Le Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale (CREFECO) lance un concours de création de quiz ludo-pédagogiques sur la plateforme Kahoot! du lundi 26 octobre au samedi 15 novembre 2020.
Nous invitons tous les enseignants de et en français d’Europe centrale et orientale à exprimer leur créativité digitale en lien avec l’enseignement de ou en français en proposant des quiz originaux, ludiques et pédagogiques.
Les candidats intéressés doivent compléter la fiche d’inscription suivante : https://forms.gle/SV4p8HVdE6ptZs2D6 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 15 novembre 2020 à minuit (UTC+00).
Après sélection du jury, les récompenses seront réparties comme suit :

 • Le candidat classé 1er remportera un prix d’une valeur de 500€
 • Le candidat classé 2ème remportera un prix d’une valeur de 300€
 • Le candidat classé 3ème remportera un prix d’une valeur de 100€

Un prix du public d’une valeur de 100 euros sera décerné au candidat qui a eu le plus de vote sur nos différents réseaux sociaux hormis les 3 premiers prix.
Pour vous aider dans la conception de votre quiz, un guide d’utilisation de Kahoot! est également disponible ici.
Pour plus d’informations visitez notre site : https://www.crefeco.org/display.php?fr/candidatureKahoot2020
 
Pour les organisteurs

за катедрата

Краток историјат на Катедрата за романски јазици и книжевности при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје

Катедрата за романски јазици и книжевности, на почетокот Катедра за романска филологија, е основана 1946 г. кога е основан и Филозофскиот факултет во Скопје. Прва студиска група на Катедрата е групата за француски јазик и книжевност. Во текот на седумдеценискиот развој на Катедрата се воведува настава по италијански јазик (1959 г.), по романски јазик (1970 г.), по шпански јазик (1981), кои постепено прераснуваат во посебни студиски групи, а во 2007 г. се воведува настава по португалски јазик. Во рамки на студиските групи по француски и шпански јазик и книжевност се формираат професори и преведувачи/толкувачи по овие јазици.

Катедрата остварува богата меѓународна соработка со Универзитети и со центри за обука во регионот и пошироко. На Катедрата предавале: проф. д-р Ѓорѓи Шоптрајанов, проф. д-р Божидар Настев, проф. д-р Лилјана Тодорова, проф. д-р Љубица Димовска-Калајлиевска, проф. д-р Алекса Попоски, проф. д-р Петар Атанасов, проф. д-р Илинка Митрева, лектор Рене Дуљановиќ, лектор Жана Ангеловска и др.

СТУДИСКИ ГРУПИ

Насоки

 • Француски јазик и книжевност – наставна насока

 • Француски јазик и книжевност – преведувачко-толкувачка насока

 • Романски јазик и книжевност – филолошка насока

 • Двопредметна по француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевност – филолошка насока

 • Шпански јазик и книжевност – наставна насока

 • Шпански јазик и книжевност – преведувачка насока

Студиски и предметни програми

Француски јазик - студиски планови акредитирани во 2013 г.

Кликнете за да ја преземете студиската програма.

Шпански јазик и книжевност - студиски планови акредитирани во 2013 г.

Кликнете за да ја преземете студиската програма.

Романски јазик - студиски планови акредитирани во 2013 г.

Кликнете за да ја преземете студиската програма.

Романски јазик - студиски планови акредитирани во 2010 г.

Кликнете за да ја преземете студиската програма.

НАСТАВНИЦИ

д-р Маргарита Велевска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

д-р Звонко Никодиновски

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

д-р Мира Трајкова

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

д-р Ирина Бабамова

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

д-р Елисавета Поповска

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

-Петрова-e1522920399253

д-р Снежана Петрова

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

д-р Јоана Хаџи-Лега Христоска

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

д-р Сања Михајловиќ-Костадиновска

ДОЦЕНТ

м-р Анита Кузманоска

ВИШ ЛЕКТОР

д-р Раду-Михаил Атанасов

ВИШ ЛЕКТОР

Севда Лазаревска

ЛЕКТОР

м-р Наташа Алексоска

ЛЕКТОР

м-р Игор Поповски

АСИСТЕНТ

БИБЛИОТЕКА

Библиотекар:

Ана Димевска

Тел.: (02) 3240-450, локал 450

e-mail: ana.dimevska@flf.ukim.edu.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник – петок: 08:30 – 16:00 ч.

Книгите кои се застапени само во еден примерок (енциклопедии, речници, учебници, работни тетратки, литературни истории и др.) може да се користат само во читалната и не смее да се изнесуваат надвор од библиотеката!

ЗА СТУДЕНТИТЕ