Известувања

  • Сите

ReTrans – Координативен состанок за тековните активности од втората фаза на проектот и на Одборот за обезбедување квалитет – 12.2.2023

Ерамус+ ReTrans Project:Working with Interpreters in Refugee Transit Zones: Capacity building and awareness raising for higher education contextПроект РеТранс „Интеракција со толкувачи во транзитни зони за...

Покана за изложба МОЛИВЕРЗУМ/MOLIVERS, 17 октомври 2022 г. во 19.00ч. (НУБ)

Технолошко-металуршкиот факултет при УКИМ во Скопје во соработка со Катедрата за романски јазици и книжевности при Филолошиот факултет „Блаже Конески“ на УКИМ во Скопје, Францускиот...