COST

На 14.2.2024 г. на Филолошкиот факултет се одржа инфо-настан за COST акции. Настанот го отворија Владимир Мартиновски, декан на Филолошкиот факултет и Валентина Гечевска, проректор за наука на УКИМ ...

Покана за јапонска престава на театарот „ИТО-ГУМИ”

Ни претставува чест да ве поканиме на претставата на јапонската актерка Шоко Ито (Театар ИТО-ГУМИ), која ќе се одржи на 15.02.2024 (четврток) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” (Амфитеатар 3) - Скопје, со почеток во 17ч...

„РеТранс “ настан за дисеминација

На 16 јанаури 2024 година се одржа настанот за дисеминација на Еразмус+ проект „РеТранс“ „Интеракција со толкувачи во транзитни зони за бегалци: градење на капацитети и подигнување на свеста во контекст на високото образование“ на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Multiplier event ERASMUS+ Project ReTrans)...

Ние и Конески – мултимедијално поетско читање

Факултетското студентско собрание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ заедно со Факултетското студентско собрание на Факултетот за музичка уметност и Факултетското студентско собрание на Факултетот за ликовна уметност, Ве поканува на настанот „Ние и Конески – мултимедијално поетско читање“..