Распоред на часови | Термини за испити

Прв циклус студии – додипломски студии

Распоред на часови и термини за испити

Прв циклус студии – додипломски студии

Распоред на часови – зимски семестар во уч. 2020/21 г.

Македонски јазик – распоред за зимски семестар 2020/2021 г.

Македонски јазик – распоред на сите часови за зимски семестар 2020/2021 г.

Студентите кои избрале Словенечки јазик, по сите основи, во врска со наставата да ja контактираат проф. д-р Лидија Аризанковска на larizankovska@yahoo.com

Општа и компаративна книжевност – распоред за зимски семестар 2020/2021 г.

Термини за часовите по корејски, јапонски и кинески јазик:

Корејски јазик, кај лектор Петра Канг
Корејски јазик 1 – петок од 18:00 (блок часови)
Корејски јазик 3 – среда од 18:00 (блок часови)
(Наставата се одвива онлајн, на платформата зум)

Јапонски јазик, кај лектор Чие Нагашима
Јапонски јазик 1 – прв час на 20 октомври во 17:00 во П4
Јапонски јазик 3 – прв час на 21 октомври во 17:00 во П4

Кинески јазик, кај лектор Канг Хе
Кинески јазик 1 – понеделник и среда 15:00-16.30 во П4
Кинески јазик 3 – понеделник и среда, од 13:00-14.30 (кабинет за ориентални јазици)

Наставата по предметот Психологија кај проф. д-р Елена Ачковска Лешковска за студентите од Катедрите по англиски јазик и книжевност, турски јазик и книжевност, германски јазик и книжевност и славистика (руски јазик) ќе се реализира во среда 15.30-17.00, on line (е-настава).

Прв циклус студии – додипломски студии

Испитна сесија јуни-јули 2020 – термини за испити

Македонски јазик и јужнословенски јазици – јуни-јули 2020

Испитот по предметот Психологија кај проф. д-р Виолета Арнаудова во оваа сесија (летна испитна сесија)  ќе се полага САМО електронски преку алатката Flexiquiz (за која упатство има на веб страната на факултетот: http://www.fzf.ukim.edu.mk/page/posts/view/upatstvo-za-studenti-za-flexiquiz_647
Термин за испит за предметот: Психологија (за студентите од Филолошки факултет) на 22 јуни во 14 часот . СТУДЕНТИТЕ  СЕ ДОЛЖНИ ДА СЕ ВКЛУЧАТ НА КОМПЈУТЕР 10 МИНУТИ ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА ИСПИТОТ. ТЕСТОТ ЌЕ БИДЕ ДОБИЕН ВО 14.00 ч.