Турски јазик и книжевност
за катедрата

СТУДИСКИ ГРУПИ

Насоки

  • Турски јазик и книжевност (мајчин) – наставна насока

  • Турски јазик и книжевност (немајчин) – филолошка насока – турколог

  •  

Студиски и предметни програми

Студиски планови акредитирани во 2013 г.

Кликнете за да ја преземете студиската програма.

Студиски планови акредитирани во 2010 г.

Кликнете за да ја преземете студиската програма.

НАСТАВНИЦИ

д-р Октај Ахмед

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

д-р Назим Ибрахим

РЕДОВЕН ПРОФЕСОР

БИБЛИОТЕКА

Библиотекар:

Маида Рахте

Тел.: (02) 3240-464, локал 464

e-mail: maida.rahte@flf.ukim.edu.mk

ЗА СТУДЕНТИТЕ