Конкурс за наградата „Блаже Конески“, есеј на тема (една тема, по избор)

Извештај и Одлука на Комисијата за наградниот конкурс

Контакт