АКТИВНИ: Билатерални договори на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ со странски универзитети

бр.

име на универзитет/партнер

земја

датум на потпишување

година

1

Филозофски факултет во Љубљана

Словенија

4.4.1995

1995

2

Институтот за славистика „Карл Франц“ во Грац

Австрија

07.11.2005

2005

3

Институт за славистика при Руската Академија на науките во Москва

Русија

31.10.2006

2006

4

Државниот Универзитет во Санкт Петербург

Русија

12.4.2007

2007

5

Институтот за руски јазик „В. В. Виноградов“ при руската академија на науките во Москва

Русија

12.09.2007

2007

6

Факултет за едукација и филологија „Фан С. Ноли“ – Корча

Албанија

20.10.2017

2017

7

Институтот Камоиш, Институт за соработка и јазик

Португалија

20.10.2023

2023

АКТИВНИ: Билатерални договори на УКИМ со странски универзитети

бр.

име на универзитет/партнер

земја

датум на потпишување

година

1

Национален институт за ориентални јазици и цивилизации INALCO во Париз

Франција

2.12.1998

1998

2

Универзитет „Константин Филозоф“ – Нитра

Словачка

08.05.2008

2008

3

International Cross-cultural Exchange Association – ICEA

Јапонија

20.09.2011

2011

4

Универзитетот во Сплит

Хрватска