Прв циклус студии - додипломски студии

Студиски програми акредитирани во 2023 г.

Студиски програми акредитирани во 2018 г.

Студиски програми акредитирани во 2013 г.

Студиски и предметни програми акредитирани во 2010 г.

Студиски-и-предметни-програми-на-Катедрата-за-македонски-јазик-и-јужнословенски-јазици-акредитирани-во-2010-година