ИНДИВИДУАЛНИ ЈАЗИЧНИ КУРСЕВИ

 

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ ви нуди можност за посетување индивидуална настава по:

 

 • албански
 • турски
 • англиски
 • корејски
 • руски
 • хрватски
 • чешки
 • полски
 • француски
 • романски
 • италијански
 • македонски јазик за странци

Информации за курсевите:

 • Минималниот фонд е 10 часа реализирани во текот на два месеца. 
 • Содржините на индивидуалната настава и распоредот ќе бидат дефинирани во согласност со потребите на слушателите.
 • Времетраењето на 1 час е 60 минути.
 • Цена на курсот – пакет од 10 часа – е 15 000 денари.
 • Наставата се одвива онлајн, а во договор со наставникот може и со физичко присуство.
 • Наставата е отворена за слушатели со и без предзнаење.
 • Пријавувањето е отворено во текот на целата година.

Формулар за пријава: https://forms.gle/WMBukWB9TJmze3HZ7

Повеќе информации можете да добиете на: 

kursevi@flf.ukim.edu.mk,  +389 70 393-448, +389 (02) 3240-401

Контакт лица:

Елена Блажевска

Ајнур Касо