Преточување на прозен текст во дијалог(кон претставата „Мојот маж“)
10 ноември, 17:30, Амфитеатар 1
Гости: Румена Бужаровска, Нела Витошевиќ

 

Работилница за новинарско пишување
16 ноември, 17:00, Амфитеатар 1
Гости: Иван Петровски

 

Филмска проекција на „Dunkirk”
24 ноември, 17:30, Амфитеатар 1
Гости: ФСС на Филозофски факултет

 

Предавање: јавен говор и говор на омраза
30 ноември, 17:00, Амфитеатар 1
Гости: Огнен Јанески

 

Отворен ден на фсс на флф
29 ноември, 12:00-15:00, Канцеларија на ФСС (читалница ПИТ)