д-р Билјана Наумоска-Саракинска, вонреден професор

e-mail:

biljananaumoska@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 437

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Современ англиски јазик 7 и 8

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Семантика

Настава на постдипломски студии:

Теми од семантика