Катедра за македонски јазик

д-р Бојан Петревски,
доцент

e-mail:

bojan_petrevski@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

 

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Прагматика

Граматика на македонскиот јазик 1 , 2

Современ македонски јазик 1 , 2