Есенски курс за француски јазик, преведување и цивилизација
 
Термин: од 10 до 13 септември 2024 година
Место: Филолошки факултет „Блаже Конески” и онлајн
Дневен фонд на часови: 5 часа
Цена: 3.500 ден.
Пријавете се на следниов линк: