м-р Ирен Алчевска,
лектор

e-mail:

iren_alcevska@mail.ru

Телефонски бр. кабинет:

32 40 440

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Современ руски јазик

Практика на преведување

Руски јазик под Ц

Руски јазик