ПРОДЕКАН
д-р Калина Малеска,
редовен професор

e-mail:

kalinamaleska@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 456

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Утопии и дистопии

Постколонијална книжевност

Англиска книжевност 2 (поезија)

Англиска книжевност 5

Преглед на теми во американската книжевност

Постколонијална книжевност

Настава на постдипломски студии:

Современата утописка мисла