д-р Лулјета Адили Челику,
доцент

e-mail:

l.adili@flf.ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

 

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Албански јазик  1

Албански јазик  2

Албански јазик  3

албански јазик  4

Албански јазик  5

Албански јазик  6

Теорија на преведувањето

Преведувачки алатки