м-р Маја Јошевска-Петрушевска, лектор

e-mail:

m.joshevska@flf.ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

 

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Современ англиски јазик 1 и 2

Академско пишување 7 (Современ англиски јазик 7)

Академско пишување 8 (Современ англиски јазик 8