СООПШТЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИ

ВО ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024

СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА

треба во iKnow-системот да ги изберат предметите за зимскиот семестар во уч. 2023/2024 г. во периодот од

3.10.2023 – 8.10.2023

За начинот и постапката за најавување во iKnow системот и избор на предмети користете го Упатството објавено на веб страницата на Факултетот: https://flf.ukim.mk/prvo-najavuvanje-na-iknow/

Распоредите за одржување и начинот на изведување на наставата е објавен на веб страницата на Факултетот.